قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

خرید و دانلود فایل از فروشگاه اینترنتی آرپین توسط خریدار به معنی قبول تمامی قوانین و مقررات این سایت می باشد.

خریدار موظف است در هنگام خرید مشخصات خود را به صورت صحیح وارد نمایید . در غیر این صورت امکان پشتیبانی خرید برای آن خریدار مقدور نخواهد بود.

خریدار بعد از پرداخت فاکتور خرید ، امکان دانلود فایل را تا مدت زمان 72 ساعت بعد از خرید را خواهد داشت و بعد از آن لینک دانلود منقضی می گردد.

کلیه اطلاعات مشتریان که از طریق سایت در اختیار فروشگاه اینترنتی آرپین قرار می گیرد بصورت کاملاً محرمانه نگهداری شده و فروشگاه اینترنتی آرپین تمام سعی خود برای محافظت از آن را انجام خواهد نمود. این اطلاعات تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد دیگر قرار نخواهد گرفت . فروشگاه از این اطلاعات تنها برای تعامل بیشتر و سرویس دهی بهتر به مشتریان خود استفاده خواهد نمود .

آرپین هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی آرپین تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد می نماید . بروز هر یک از موارد اضطراری موجب تخطی خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد.