طرح امکان سنجی (PFS) مقدماتی تولید سیستم های تولید برق و حرارت بر مبنای میکروتوربین های گازی

طرح امکان سنجی (PFS) مقدماتی تولید سیستم های تولید برق و حرارت بر مبنای میکروتوربین های گازی

نام محصول : طرح امکان سنجی (PFS) مقدماتی تولید سیستم های تولید برق و حرارت بر مبنای میکروتوربین های گازی

شناسه محصول : ۱۸۹

حجم فایل : ۸۷۶.۵۵ کیلوبایت

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان

محصول دسته فایل متنی و زیر دسته طرح توجیهی

تولید سیستم های تولید برق و حرارت بر مبنای میکروتوربین های گازی با ظرفیت 22 هزار 500 کیلو وات در سال
اشتغال زایی : شانزده نفر
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 70 صفحه
دارای مقدمه، معرفی محصول، بررسی عرضه و تقاضا، بررسی تکنولوژی و روش تولید، میزان مواد اولیه مورد نیاز، پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح، مطالعه مالی و جمع بندی
طرح امکان سنجی تولید برق و حرارت بر مبنای میکروتوربین های گازی گزارش کاملی از مطالعه فنی و اقتصادی مربوط به تولید برق و حرارت بر مبنای میکروتوربین های گازی می باشد.
این گزارش می تواند راهنمای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باشد و یا با اهداف مطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد.
قیمت : ۲,۵۰۰ تومان